Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Úvod

Pro Lázeňská cestovní s.r.o. je ochrana vašeho soukromí důležitá. Tento materiál zveřejňuje metody zacházení s informacemi pro webové stránky Lázeňská cestovní s.r.o., včetně toho, jaký typ informací je shromažďován a sledován, jak jsou informace používány a s kým jsou sdíleny.

Osobní údaje

V zásadě platí pravidlo, že Lázeňská cestovní s.r.o. můžete na Internetu navštívit, aniž byste nám sdělili, kdo jste a aniž byste nám o sobě poskytli jakékoliv informace. Za určitých okolností však od vás může Lázeňská cestovní s.r.o. nebo její partneři určité informace vyžadovat.

Možná se rozhodnete, že nám v různých situacích poskytnete své osobní údaje. Například nám můžete poskytnout informace, jako je vaše jméno a adresa nebo adresa elektronické pošty, k tomu, abychom s vámi mohli korespondovat, zpracovat objednávku nebo vám poskytnout předplatné. Pokud si od nás chcete něco koupit, můžete nám poskytnout informace o vaší kreditní kartě. V případě, že se chcete ucházet o volné místo ve společnosti Lázeňská cestovní s.r.o., můžete nám poskytnout informace o vaší kvalifikaci a pracovní praxi. Naším záměrem je informovat vás, jakým způsobem takové informace použijeme, a to dříve, než je od vás získáme. Pokud nám sdělíte, že si nepřejete, aby tyto informace byly používány pro další kontakt s vámi mimo rámec plnění vašich požadavků, budeme vaše přání respektovat. Pokud nám poskytnete osobní údaje o jiné osobě, jako je např. manžel/manželka nebo váš spolupracovník, budeme předpokládat, že jste od nich obdrželi souhlas se zveřejněním těchto informací.

Použití a sdílení osobních údajů

Níže uvedené odstavce podrobněji popisují, jakým způsobem smí Lázeňská cestovní s.r.o. použít vaše osobní údaje a s kým je může sdílet. V závislosti na typu webových stránek Lázeňská cestovní s.r.o., které navštěvujete, se na vás může vztahovat jeden nebo více odstavců. Pokud si například objednáte produkt z některé webové stránky Lázeňská cestovní s.r.o., vaše osobní údaje budou zpracovány způsobem, který je popsán v odstavcích Splnění vašeho požadavku na transakci a Marketingové využití.

Splnění vašeho požadavku na transakci

Pokud z některé webové stránky Lázeňská cestovní s.r.o. něco požadujete, například produkt nebo službu, zpětné volání nebo specifické marketingové materiály, použijeme údaje, které jste nám poskytli, ke splnění vašeho požadavku. Kvůli usnadnění celého procesu můžeme sdílet informace s jinými subjekty, např. s jinými odděleními MEDIA ONLINE, s obchodními partnery Lázeňská cestovní s.r.o., s finančními institucemi, s přepravními společnostmi, poštovními nebo vládními úřady (např. celními úřady), které se na plnění požadavku budou podílet. V souvislosti s transakcí vás rovněž můžeme kontaktovat jako respondenta v rámci našich průzkumů týkajících se spokojenosti zákazníků nebo pro účely průzkumu trhu.

Marketingové využití

Lázeňská cestovní s.r.o. a vybrané třetí strany mohou informace, které poskytnete Lázeňská cestovní s.r.o. na určitých webových stránkách, použít pro marketingové účely. Dříve, než je použijeme, vám však nabídneme možnost rozhodnout se, zda smíme či nesmíme vaše údaje použít tímto způsobem.

Stránky zabývající se náborem zaměstnanců

V souvislosti s dotazem nebo žádostí o zaměstnání, ať se jedná o inzerci na stránkách Lázeňská cestovní s.r.o. nebo jinde, nám můžete poskytnout informace o vaší osobě ve formě životopisu. Lázeňská cestovní s.r.o. smí tyto informace použít v rámci společnosti Lázeňská cestovní s.r.o. a souvisejících právních subjektů pro účely zvážení možnosti uzavření pracovního poměru s vaší osobou. Tyto informace si uložíme pro účely budoucího použití, s výjimkou případu, kdy s tím vyslovíte svůj nesouhlas.

Zabezpečení a kvalita informací

Naším záměrem je chránit vaše osobní údaje a udržovat jejich kvalitu. Lázeňská cestovní s.r.o. přijímá vhodná opatření a procesy, jako je šifrování při přenášení určitých citlivých informací. To nám pomáhá chránit vaše informace a udržet jejich kvalitu.

Doplňování informací

Čas od času můžete doplnit informace, které nám poskytnete přes webovou stránku Lázeňská cestovní s.r.o., o informace z jiných zdrojů. Může se jednat např. o informace ověřující vaši adresu nebo jiné dostupné informace o firmách. To nám pomůže zachovat přesnost informací, které shromáždíme, a poskytovat lepší služby.

Fúze a akvizice

Může nastat situace, kdy se Lázeňská cestovní s.r.o., ať již ze strategických nebo jiných obchodních důvodů, rozhodne prodat, nakoupit, fúzovat nebo jinak reorganizovat obchodování v některých zemích. Taková transakce může zahrnovat vyzrazení osobních údajů potenciálním nebo stávajícím nakupujícím, nebo obdržení těchto údajů od prodávajících. Při těchto typech transakcí Lázeňská cestovní s.r.o. vždy usiluje o vhodnou ochranu informací.

Soubory cookie

Od návštěvníků našich webových stránek někdy shromažďujeme anonymní informace, které nám pomáhají poskytovat kvalitnější služby zákazníkům. Například monitorujeme domény, ze kterých nás lidé navštěvují, nebo měříme aktivitu návštěvníků na webových stránkách Lázeňská cestovní s.r.o.. Činíme tak ovšem takovým způsobem, abychom zachovali anonymitu takto získaných informací. Tomuto typu informací se někdy říká "clickstream data." Lázeňská cestovní s.r.o. a společnosti, které pracují jejím jménem, mohou takto získaná data použít pro analýzu trendů a statistik, což nám pomáhá poskytovat kvalitnější služby zákazníkům.

Při shromažďování osobních údajů v souvislosti s transakcí můžete extrahovat některé informace o dané transakci v anonymním formátu a kombinovat je s dalšími anonymními informacemi, jako jsou již zmiňovaná "clickstream data". Tyto informace se používají a analyzují pouze na souhrnné úrovni a pomáhají nám lépe porozumět trendům a vzorcům chování. Žádné z těchto informací nejsou prozkoumávány na individuální úrovni. Pokud nechcete, aby podrobnosti vaší transakce byly tímto způsobem použity, můžete zápis souborů cookie odmítnout.

Anonymní informace zmíněné v předchozích odstavcích shromažďujeme prostřednictvím různých technologií, včetně technologie nazývané "soubory cookie". Soubor cookie je datový prvek, který může webová stránka poslat vašemu prohlížeči. Ten může soubor uložit na vašem počítači jako anonymní příznak, který identifikuje váš počítač, vás však nikoli. Některé stránky Lázeňská cestovní s.r.o. používají soubory cookie zasílané Lázeňská cestovní s.r.o. nebo dodavateli třetích stran, nebo další technologie, jejichž cílem je poskytnout vám lepší služby při vašem návratu na webovou stránku. Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, aby vás na přijímání souborů cookie upozorňoval a tak vám umožnil rozhodnout se, zda je chcete přijmout. Můžete jej nastavit i tak, aby soubory cookie nepoužíval. V takovém případě se však může stát, že některé webové stránky nebudou správně pracovat.